Index

Välj fil. Du skall välja katalogen där NIB Faktura är installerat eller om du har kopierad den till någon annan plats.
Normalt är programmet installerat c:/Program/NIB Faktura.
Där ska du välja filen faktkund.dta.